Polityka plików cookie

VLASSENROOT NV

Polityka plików cookie

  1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument stanowi politykę plików cookie firmy VLASSENROOT NV, zarejestrowanej w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0401.927.616. Celem niniejszej polityki plików cookie jest przekazanie informacji o wykorzystaniu plików cookie na witrynie internetowej Vlassenroot (www.vlassenroot.be)

Vlassenroot wykorzystuje witrynę internetową i pełni rolę administratora danych osobowych podczas odwiedzin niniejszej witryny internetowej. Vlassenroot niniejszym zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących prywatności i polityki prywatności.

Vlassenroot może zmodyfikować niniejszą politykę plików cookie w dowolnym momencie. Dlatego też zalecamy regularne jej sprawdzanie.

 

  1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia wykorzystywanego do odwiedzenia witryny internetowej. Pliki cookie są zazwyczaj używane do umożliwienia działania stron internetowych, ułatwienia nawigacji na stronie i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika oraz zapewnienia prawidłowego działania systemów. Na przykład, pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie danej przeglądarki w celu przyspieszenia i dostosowania strony podczas jej ponownego odwiedzania. Bez plików cookie niezbędne byłoby logowanie na każdej stronie witryny, ponieważ aktualnie wykorzystywany protokół internetowy jest bezstanowy. Pozwalają również zapisać osobiste ustawienia i preferencje (np. dla strony głównej, pulpitów nawigacyjnych…). Na przykład, przy ponownych odwiedzinach witryny internetowej nie trzeba ponownie wybierać języka. Niektóre pliki cookie mogą być umieszczane przez stronę trzecią, na przykład Google Analytics i służą do analizy korzystania z Witryny (zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie zawierają losowy numer identyfikacyjny sesji, który wykorzystywany jest do rozpoznania użytkownika po otwarciu nowej strony.

Nawet w przypadku odwiedzin na Witrynie, informacje na temat korzystania z Witryny będą gromadzone za pomocą plików cookie.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, które można rozróżnić na podstawie ich pochodzenia, funkcji i czasu przechowywania. Pliki cookie wykorzystywane przez Vlassenroot są opisane w sekcji „Jakiego rodzaju plików cookie używamy?” poniżej.

Więcej informacji na temat różnych rodzajów plików cookie można znaleźć na stronie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/cookies i www.allaboutcookies.org.

 

  1. Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Vlassenroot wykorzystuje pliki cookie do:

  • Uwierzytelniania i rozpoznawania odwiedzających;
  • Poprawy wykorzystania i funkcjonalności Witryny;
  • Analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny (np. ile razy strona jest odwiedzana…); i/lub

Informacje zebrane za pomocą plików cookie nie są wykorzystywane przez Vlassenroot do identyfikacji indywidualnych odwiedzających Witrynę.

 

  1. Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Vlassenroot korzysta w ramach Witryny wyłącznie z następujących plików cookie: uwierzytelniających plików cookie, które rozpoznają odwiedzających, plików cookie służących do zapewnienia wydajności zbierających dane na temat pracy Witryny, na przykład liczbę odwiedzających, czas spędzony przez nich na stronie internetowej i komunikaty o błędach oraz czyniących Witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Na przykład, pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki w celu przyspieszenia i dostosowania strony podczas jej ponownego odwiedzania. Te pliki cookie służące zapewnieniu wydajności są sesyjnymi plikami cookie (oznacza to, że są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki) lub trwałymi plikami cookie (pliki te pozostają w jednym z podfolderów przeglądarki, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie lub przeglądarka nie usunie ich na podstawie czasu określonego w trwałym pliku cookie)

Poniżej znajdują się informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez Vlassenroot na Witrynie, wraz z ich przeznaczeniem i podstawą prawną.

Nazwa pliku cookie

Cel pliku cookie

Rodzaj pliku cookie

Własne/zewnętrzne pliki cookie

Okres przechowywania pliku cookie

 

Ten plik cookie służy do rozróżnienia unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu przesłanym do Witryny i służy do pozyskania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryny.

Sesyjny

pierwszy

Sesyjny

 

  1. Jak zarządzać plikami cookie?

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała przed przyjęciem pliku cookie lub odrzucała pliki cookie. Więcej informacji na temat ustawień przeglądarki można znaleźć poprzez naciśnięcie przycisku „Pomoc” w przeglądarce.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania Witryny należy upewnić się, że preferencje dla plików cookie są ustawione w przeglądarce każdego urządzenia. Pliki cookie można również łatwo usunąć w dowolnym momencie z poziomu ustawień przeglądarki. Nasze pliki cookie można odrzucić.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

W zależności od przeglądarki można zmienić preferencje dla plików cookie zgodnie z opisami dostępnymi za pośrednictwem poniższych odnośników: Internet Explorer: http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies; Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB; Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences; Safari: http://support.Apple.com/KB/PH5042.

W przypadku dalszych pytań dotyczących Witryny lub niniejszej polityki plików cookie, prosimy o kontakt z Vlassenroot pod adresem info@Vlassenroot.be